אייל עסילה

אייל עסילה

ראש קבוצת ייעוץ סייבר

אתוס

הרצאות מפי אייל עסילה:

דוברים נוספים באירוע The Coronavirus Impact on Cyber Sec

Open Accessibilty Menu